| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

아이슬란드 지명

Page history last edited by Brian Jongseong Park 12 years, 2 months ago

아이슬란드어 표기를 따른다. 빗금 부호(/ /) 안은 한글 표기를 위해 원래의 발음을 단순화한 형태를 나타낸 한글 표기 보조 기호 표기이다.

 

 • Akranes 아크라네스 /akranes/
 • Akureyri 아퀴레이리 /aküreiri/ 
 • Blöndós 블뢴도스 /blöndos/
 • Bolungarvík 볼룽가르비크 /boluŋgarvik/
 • Borgafjörður 보르가피외르뒤르 /borgafiörðür/
 • Borganes 보르가네스 /borganes/
 • Dalvík 달비크 /dalvik/
 • Djúpivogur 디우피보귀르 /diupivogür/
 • Egilsstaðir 에이일스타디르 /eiyilstaðir/
 • Eyjafjallajökull 에이야피아들라예퀴들 /eiyafiadlayöküdl/
 • Goðafoss 고다포스 /goðafos/
 • Grímsey 그림세이 /grimsei/
 • Grindavík 그린다비크 /grindavik/
 • Hafnarfjörður 하프나르피외르뒤르 /hapnarfiörðür/
 • Höfn 회픈 (Höfn í Hornafirði 회픈 이 호르드나피르디) /höpn i hordnafirði/
 • Hofsjökull 호프스예퀴들 /hofsyöküdl/
 • Hólmavík 홀마비크 /holmavik/
 • Húsavík 후사비크 /husavik/
 • Hvammstangi 크밤스타웅기 /kvamstauŋgi/
 • Hvíta 크비타 /kvita/
 • Hvolsvöllur 크볼스뵈들뤼르 /kvolsvödlür/
 • Ísafjörður 이사피외르뒤르 /isafiörðür/
 • Keflavík 케플라비크 /keplavik/
 • Kópavogur 코파보귀르 /kopavogür/
 • Lagarfljólt 라가르플리올트 /lagarfliolt/
 • Langjökull 라웅그예퀴들 /lauŋgyöküdl/
 • Mosfellsbær 모스펠스바이르 /mosfelsbair/
 • Mýrdalsjökull 미르달스예퀴들 /mirdalsyöküdl/
 • Mývatn 미바튼 /mivatn/
 • Neskaupstaður 네스쾨이프스타뒤르 /nesköipstaðür/
 • Njarðvík 니아르드비크 /niarðvik/
 • Ólafsfjörður 올라프스피외르뒤르 /olafsfiörðür/
 • Ólafsvík 올라프스비크 /olafsvik/
 • Raufarhöfn 뢰이바르회픈 /röivarhöpn/
 • Reykjanes 레이캬네스 반도 (Reykjanesskagi 레이캬네스카이이) /reikyanes, reikyaneskaiyi/
 • Reykjavík 레이캬비크 /reikyavik/
 • Sauðárkrókur 쇠이다우르크로퀴르 /söiðaurkrokür/
 • Selfoss 셀포스 /selfos/
 • Seyðisfjörður 세이디스피외르뒤르 /seiðisfiörðür/
 • Siglufjörður 시글뤼피외르뒤르 /siglüfiörðür/
 • Skjálfandafljót 스캬울반다플리오트 /skyaulvandafliot/
 • Stykkishólmur 스티키스홀뮈르 /stikisholmür/
 • Surtsey 쉬르트세이 /sürtsei/
 • Vatnajökull 바트나예퀴들 /vatnayöküdl/
 • Vík 비크 /vik/
 • Vopnafjörður 보프나피외르뒤르 /vopnafiörðür/
 • Þingvellir 싱그베들리르 /þiŋgvedlir/
 • Þjórsá 시오르사우 /þiorsau/
 • Þórisvatn 소리스바튼 /þorisvatn/
 • Þorlákshöfn 소를라욱스회픈 /þorlaukshöpn/
 • Þórshöfn 소르스회픈 /þorshöpn/

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.